Logo et.greencarsbox.com
Kas esinemine on sünonüüm?
Kas esinemine on sünonüüm?
Anonim

Mõned levinumad esinemise sünonüümid on olukord, episood, sündmus ja juhtum. Kuigi kõik need sõnad tähendavad "midagi, mis juhtub või toimub", võib juhtumine kehtida ilma kavatsuse, tahte või plaanita toimuva kohta.

Mis on esinemise antonüüm?

▲ Vastand sündmusele või millelegi, mis juhtub. mitte midagi. mitteüritus.

Kas esinemine on omadussõna?

Allpool on toodud verbi esinema mineviku ja oleviku osavormid, mida võib teatud kontekstides kasutada omadussõnadena. Sündmuse või sündmustega seonduv või olemuslik; esinev.

Kas esinemine on nimisõna või tegusõna?

tegevus, fakt või juhtum. midagi, mis juhtub; üritus; juhtum: me viibisime mitme ootamatu sündmuse tõttu.

Mis vahe on esinemisel ja esinemisel?

on sellist sõna "esinemine". Õige kirjaviis on "esinemine".

esinemine – 9 nimisõna, mis on esinemise sünonüümid (lausenäited)

occurrence - 9 nouns which are synonym of occurrence (sentence examples)

occurrence - 9 nouns which are synonym of occurrence (sentence examples)
occurrence - 9 nouns which are synonym of occurrence (sentence examples)

Populaarne teema